Jour och Familjehemsverksamhet

Välkommen till Medomsorg Ab Jour och Familjehemsverksamhet vi är ett företag som hjälper socialtjänsten med att hitta trygga , stabila hem för barn och ungdom.

Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med socialtjänsten och familjehemmet med barnet som största fokus.

Familjehemmet utreds med hjälp av bland annat initial BRA-fam bedömning samt utredning enligt Kälvestensmetoden.

Via oss får ni stöttning , hem besök , avlastning och vägledning stödja och handleda med utgångspunkt från socialstyrelsens riktlinjer.

Verksamheten  (Med Omsorg Stockholm AB) anlitar Bo Elven-Heljskov när det gäller handledning i lågaffektivt bemötande.  https://hejlskov.se/

Vi har jour dygnet runt .

Vi kan erbjuda kontaktperson med erfarenhet för att möta barn/ungdomens behov.

Vi tar emot uppdrag som : Barn , Ungdom , Föräldrar med barn och i visa fall Lss och Lvm.

Medomsorg Ab har ramavtal med flertalet av kommunerna i länet. Även andra kommuner är förstås välkomna att kontakta oss.